Mecanism de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice

Spre informare,

Mecanism de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice

Luând în considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea nr. 259/2021, art. 1, alin. c, d, e, f, care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent, o pot face prin completarea cererii anexate acestei adrese. Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

Aceste categorii sunt:

  1. microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
  2. spitale publice și private, definite conform Legii nr. 96/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. unitățile de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;
  4. organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult astfel cum sunt reglemenate de Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  5. furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin HG nr. 867/2015;
  6. instituții de cultură;
  7. unități și instituții de învățământ.

Vă informăm că Guvernul a demarat plățile către furnizorii de gaze și energie electrică, conform mecanismului de compensare stabilit de cadrul legal.

Atașăm prezentei două anexe, respectiv, cerere și declarație pe propria răspundere, necesare accesării schemei de sprijin.

CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE