Ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița

Astăzi, 29.09.2022, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița, în cadrul căreia au fost trecute în revistă următoarele aspecte:

  1. Informare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de către structurile de poliție și I.J.J. Dâmbovița pe linia asigurării măsurilor de ordine publică la adunările publice și activitățile cultural artistice și sportive din județ;
  2. Zone vulnerabile privind calitatea factorilor de mediu în Județul Dâmbovița – Acțiuni și măsuri ale Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița pentru identificarea surselor de poluare și diminuarea impactului acestora asupra factorilor de mediu;
  3. Măsuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli locali și pentru susținerea promovării produselor agroalimentare locale;

În ce privește primul punct de pe ordinea de zi, ”Informare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de către structurile de poliție și I.J.J. Dâmbovița pe linia asigurării măsurilor de ordine publică la adunările publice și activitățile cultural artistice și sportive din județ”, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, comisar-șef de poliție Claudiu Adrian Antofie a precizat că, în perioada 01.01.2022 – 26.09.2022, au fost desfășurate 229 de activități, după cum urmează: 65 de participări la activități cultural – artistice, 57 de participări la activități sportive, 15 participări la manifestări aniversar – religioase, 6 participări la acțiuni de protest și 86 de participări la alte adunări publice.

La aceste activități au fost angrenate 916 efective ale Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, care au aplicat 220 sancțiuni contravenționale.

În continuare, Inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi ”Mircea cel Bătrân” Dâmbovița, colonel Matei Viorel a precizat că, în anul 2022, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița a executat 274 misiuni pe linie de asigurare a ordinii publice la manifestări cu public numeros, în creștere cu 43,45% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În cursul anului 2022, pentru executarea misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestări cu public numeros, din cadrul I.J.J. Dâmbovița au participat 1955 de jandarmi (dispozitivele cumulate), neînregistrându-se evenimente notabile în planul ordinii publice și siguranței participanților la manifestări, ori personalului propriu angrenat în executarea misiunilor.

Al doilea punct pe ordinea de zi l-a constituit subiectul legat de ”Zone vulnerabile privind calitatea factorilor de mediu în Județul Dâmbovița”. Reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița, domnul Vlad Drugă, a subliniat că, în perioada 01.01.2022 – 31.08.2022, au fost efectuate 566 controale, respective, 22 controale planificate la obiective ce se supun prevederilor Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED), 7 controale tematice dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, 3 controale SEVESO și 534 controale neplanificate.

 În urma controalelor desfășurate, ca urmare a neconformităților constatate au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale, dintre care: 25 avertismente, 53 de amenzi contravenționale cu o valoare totală aplicată de 941.500 lei.

Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale complementare, respective, 3 suspendări de activitate și o desființare de lucrări. În această perioadă au fost și 2 sesizări ale organelor de cercetare penală. Din cele 53 de sancțiuni contravenționale aplicate, 32 au fost achitate în termenul legal, 10 au fost transmise în vederea executării silite și 10 au fost contestate în instanță.

În perioada 01.01.2022 – 31.08.2022, la sediul Comisariatului Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu, au fost înregistrate 230 de sesizări, toate soluționate în termenul legal.

În ce privește cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, ”Măsuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli locali și pentru susținerea promovării produselor agroalimentare locale”, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Dâmbovița, domnul Gheorghe Pătrașcu Vasile, a prezentat măsuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli locali și pentru susținerea promovării produselor agroalimentare locale, după cum urmează:

  • Programul de susținere a producției de legume în spații protejate conform G. nr.148/2022 (109 beneficiari tomate ciclul I și 288 beneficiari legume ciclul II);
  • Programul de Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi conform H.G. nr. 147/2022 (33 beneficiari);
  • Programul de Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum, în anul 2022: – 200 beneficiari înscriși în program.

La finalul ședinței, domnul Gheorghe Pătrașcu Vasile a subliniat că astăzi este Ziua Internațională de conștientizare asupra risipei și pierderilor alimentare și a distribuit participanților pliante care conțin cauzele și efectele risipei alimentare.

În acest context, subprefectul Ioan Corneliu Sălișteanu i-a îndemnat pe cei prezenți la cumpătare, la evitarea cumpărării compulsive a alimentelor și, pe cât posibil, la redistribuirea surplusului alimentar.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița