Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

        Prefectul Claudia Gilia a prezidat, în data de 28.09.2022, la sediul Instituției Prefectului, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, la care au participat Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, și subprefectul Ioan Corneliu Sălișteanu.

    Ședința s-a desfășurat în comun cu reprezentanți ai: serviciilor publice deconcentrate, organizațiilor și asociațiilor pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale, cadre militare în rezervă și în retragere, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, asociațiilor persoanelor cu dizabilități și nevăzătorilor.

      Principalul punct pe ordinea de zi l-a constituit ”Informarea referitoare la asigurarea, în anul 2022, a serviciilor de îngrijire și asistență medicală la domiciliu, la nivelul județului Dâmbovița.”

      În acest sens, directorul economic al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, doamna Niculina Sandu, a subliniat că pentru furnizarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se află în derulare 13 contracte,  bugetul anual alocat acestui tip de servicii fiind de 1.525 mii lei.

      Furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu sunt situați atât în mediul urban cât și în mediul rural, după cum urmează: Târgoviște – 7 furnizori, Pucioasa – 3 furnizori, Văleni Dâmbovița -1 furnizor, Odobești -1 furnizor, Săcuieni -1 furnizor, asigurând, în acest fel, accesul asiguraților din județ la astfel de servicii medicale.

      În perioada ianuarie – august 2022, au fost înregistrate și vizate la Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița un număr de 624 de cereri pentru furnizarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Având în vedere prevederile legislative în vigoare, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu poate fi acordată de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate și de medicii de familie, numai după efectuarea consultației medicale, sau la externarea din spital a bolnavului în următoarele situații:

  • dacă bolnavul este incapabil să desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă și/sau alimentație și/sau mobilizare);
  • dacă pacientul este complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază.

       Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilește de medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri în ultimele 11 luni, în mai multe etape (episoade de îngrijire).

Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv, maximum 30 de zile pentru situațiile justificate medical de către medicul care face recomandarea.

        În perioada ianuarie – august 2022 au fost acordate, prin cele 624 cereri, un număr de 52.759 servicii de îngrijiri medicale la domiciliu care au totalizat 12.377 de zile de îngrijiri.

        Procedura de acordare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu este simplă, în sensul că asiguratul sau reprezentantul acestuia se prezintă la Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița cu recomandarea medicală doar în vederea  certificării încadrării în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul, în limita prevăzută de norme, urmând ca recomandarea să fie predată furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu pentru acordarea serviciilor medicale.

         Fondurile alocate Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița au permis decontarea în procent de 100% a serviciilor medicale de îngrijiri la domiciliu efectuate sau raportate de furnizori.

         În continuare, doamna Niculina Sandu a precizat că, în ceea ce privește dispozitivele medicale pentru adulți, au fost soluționate toate cererile depuse până la data de 31.07.2022, iar acum sunt în curs de soluționare cererile depuse în luna august.

         În acest context, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a afirmat că se lucrează la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, fiind investiți 3,4 milioane euro. De asemenea, se lucrează la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Valoarea investiției se ridică la 1,7 milioane euro. Președintele Consiliului Județean a menționat și faptul că a fost dat ordinul de începere a lucrărilior de extindere și dotare a Secției de Cardiologie a Spitalului Județean Târgoviște, valoarea investiției fiind de 2 milioane de euro. De asemenea, se va achiziționa și un aparat angiograf. Tot în acest context a fost menționată redeschiderea Centrului de Sănătate de la Voinești, compartiment al Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Președintele a amintit și faptul că 37 de cadre medicale s-au alăturat echipei de medici de la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.

       La punctul ”Diverse”, reprezentanții asociațiilor de pensionari au solicitat extinderea serviciilor incluse în pachetul de îngrijiri medicale acordate la domiciliu și majorarea pensiilor cu un procent mai mare de 10%, începând cu data de 01 octombrie 2022.

        Tot la punctul ”Diverse” a fost abordat subiectul asigurării lemnului de foc pentru dâmbovițeni. Prefectul Claudia Gilia a subliniat că necesarul de lemne de foc este asigurat la nivelul județului nostru, potrivit informațiilor furnizate de către Direcția Silvică Dâmbovița.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița