Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Prefectul Claudia Gilia a prezidat, astăzi, la sediul Instituției Prefectului, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, desfășurată în comun cu reprezentanți ai: serviciilor publice deconcentrate, organizațiilor și asociațiilor pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale, cadre militare în rezervă și în retragere, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, asociațiilor persoanelor cu dizabilități și nevăzătorilor.

Principalul punct pe ordinea de zi l-a constituit ”Informarea referitoare la beneficiile persoanelor cu dizabilități, acordate în anul 2022 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.”

În acest sens, directorul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, doamna Ionela Sandu, a subliniat că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de o serie de prestaţii sociale, astfel:

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului, conform legii, și aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor biletelor de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, după caz, fără a depăși suma de 1.500 lei anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.

Persoanele cu handicap grav beneficiază, de asemenea, de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic, iar cele cu handicap accentuat pentru 12 călătorii pe an calendaristic, fiind astfel înlocuite călătoriile dus-întors pe an calendaristic cu călătorii pe an calendaristic.

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro (la cursul stabilit de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de creditare), iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.

În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro (la cursul stabilit de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de creditare), perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Un alt beneficiu pentru persoanele cu handicap îl reprezintă rovigneta gratuită, pentru autoturismele proprietate personală, oferită:

 • persoanelor cu handicap (indiferent de grad);
 • părinţilor copiilor cu handicap (indiferent de grad);
 • asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • însoţitorilor persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu dizabilități pot beneficia de vouchere nominale, în valoare de 23.000 de lei, cu care pot achiziționa dispozitive și tehnologii asistive, care să le ajute să se încadreze pe piața muncii.

Pot beneficia de vouchere, persoanele adulte cu dizabilități, având capacitate de muncă, înregistrate la Agenția Județenă pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), ca fiind în căutarea unui loc de muncă sau ca beneficiare de servicii de consiliere, mediere și orientare pe piața muncii.

La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, adulţii cu dizabilităţi din comunitate pot beneficia de recuperare, precum şi de activităţi de relaxare şi dobândire a abilităţilor pentru o viaţă independentă, în cadrul serviciilor sociale de zi şi de recuperare, în următoarele centre:

 • Centrul de zi de informare și consiliere pentru persoane adulte în dificultate Târgoviște;
 • Centrul de orientare și formare profesională și de pregătire pentru viața independentă – Târgoviște;
 • Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Târgovişte;
 • Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități – Târgoviște;
 • Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi Pucioasa;
 • Centrul de Zi ”Anca” Gura Ocniţei;
 • Centrul de Zi din cadrul Centrului de Servicii Comunitare ”Floarea Speranței” Pucioasa.

Totodată, persoanele care au certificate de încadrare în grad de handicap beneficiază, prin intermediul primăriilor de domiciliu, de scutiri de la plata impozitelor, dacă proprietăţile sunt ale persoanelor cu dizabilităţi, carduri pentru parcare și reţete gratuite de la medicii de familie.

”Doresc să-mi exprim aprecierea pentru implicarea autorităților în promovare și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, pentru crearea unor condiții optime, potrivite nevoilor lor. Salut, totodată, proiectul de act normativ inițiat de Ministrul Familiei și Egalității de Șanse, în colaborare cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, prin care sumele minime anuale destinate furnizării serviciilor sociale sunt majorate. Acest proiect reprezintă o gură de oxigen pentru persoanele care beneficiază de serviciile sociale, mai ales că, în majoritatea cazurilor, prestațiile sociale reprezintă singura sursă de venit din care oamenii se străduiesc să își achite costurile nevoilor de bază. Voi susține orice demers care le asigură semenilor noștri dreptul la un trai decent, garantat de Constituția României.”

(Prefect, Claudia GILIA)

  

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița