Ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița

Astăzi, 30.08.2022, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița, prezidată de Prefectul Claudia Gilia, în cadrul căreia au fost trecute în revistă următoarele aspecte:

 1. Aspecte privind desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021, în județul Dâmbovița;
 2. Stadiul pregătirilor unităților de învățământ din județul Dâmbovița pentru deschiderea anului școlar 2022-2023;
 3. Stadiul realizării Programului de Ocupare, respectiv a Planului de Formare Profesională, la 7 luni;
 4. Diverse.

În ce privește primul punct de pe ordinea de zi, ” Aspecte privind desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021, în județul Dâmbovița”, Directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Dâmbovița, doamna Elena Brezeanu, a subliniat importanța procesului de recenzare care s-a încheiat în luna iulie a anului curent, în județul Dâmbovița fiind recenzate 475594 persoane, reprezentând 99,5% din populația rezidentă țintă estimată a județului Dâmbovița la 1 decembrie 2021 (477907 persoane). Județul nostru ocupă locul 11 în ierarhia judetelor, în funcție de procentul persoanelor înregistrate din populația rezidentă țintă estimată a județului la 1 decembrie 2021.

Aceste date nu sunt definitive, în lunile august și septembrie, Institutul Național de Statistică realizând asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin metode statistice, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date.

Primele rezultate ale  Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (rezultate provizorii) vor fi diseminate în cursul lunii decembrie 2022, urmând ca datele complete și finale să fie făcute publice la finalul anului 2023.

De asemenea, prin realizarea acestui recensământ România își îndeplinește obligațiile de stat membru al UE, urmând ca după finalizarea acestuia să transmită datele la EUROSTAT.

În perioada 8 – 19 august 2022 s-a organizat o cercetare statistică post-recensământ, pentru verificarea calităţii informaţiilor înregistrate la recensământ.

La nivelul județului Dâmbovița, cercetarea statistică s-a desfășurat în două sectoare, respectiv un sector din municipiul Târgoviște și unul din localitatea Hulubești.

Al doilea punct pe ordinea de zi l-a constituit ”Stadiul pregătirilor unităților de învățământ din județul Dâmbovița pentru deschiderea anului școlar 2022-2023”.

În acest sens, inspectorul general din cadrul Inspectoratului Școlar General Dâmbovița, doamna Ileana Nicolaescu, a prezentat un raport de monitorizare privind analiza modului de pregătire a unităților/instituțiilor de învățământ din județul Dâmbovița, pentru noul an școlar.

 • Gradul de realizare a lucrărilor de igienizare / reparații în unitatea școlară;
 • Existența Autorizației sanitare de funcționare/ Certificatului de conformitate;
 • Existența Autorizației ISU;
 • Existența grupurilor sanitare interioare;
 • Existența racordării unității de învățământ la rețeaua de apă potabilă;
 • Achiziționarea documentelor școlare în conformitate cu normativele în vigoare;
 • Asigurarea pazei unității școlare;
 • Existența licenței de transport pentru microbuzele școlare, a CIM pentru șofer;
 • Amplasarea de dispensere/ flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă;
 • Afișarea materialelor de informare (postere) privind măsurile de igienă/ protecție;
 • Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;

De asemenea, au fost prezentate unitățile de învățământ aflate în reabilitare, unde s-a impus relocarea, și anume: Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”, Grădinița ”Rază de Soare”, Liceul Tehnologic Pucioasa, Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni, Școala Gimnazială Românești Potlogi, Grădinița ”Prichindel” Pucioasa și Grădinița Nr. 3 ”Micul Prinț”.

În continuare, au fost prezentate măsurile de menținere a climatului de ordine și siguranță publică în cadrul unităților de învățământ și în zonele adiacente acestora, astfel:

 • Inspectoratul Județean de Jandarmi ”Mircea cel Bătrân” Dâmbovița a preluat 17 unități de învățământ;
 • Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a preluat 467 de unități de învățământ;
 • Poliția Locală a preluat 13 unități de învățământ.

Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița, împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean, Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I”, derulează o serie de acțiuni de monitorizare și verificare a îndeplinirii condițiilor pentru desfășurarea procesului educațional în noul an școlar.

În ce privește cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, ”Stadiul realizării Programului de Ocupare, respectiv a Planului de Formare Profesională, la 7 luni”, conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, doamna Constanța Anghel, a prezentat obiectivele generale și specifice ale programului, care vizează:

 • Creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în concordanță cu locurile de muncă vacante comunicate de angajatori;
 • Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile pe piața muncii (șomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenție);
 • Implementarea măsurilor de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă pentru șomeri, precum și de combatere a marginalizării sociale;
 • Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaţionale într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării pentru tineri și respectiv 6 luni în cazul adulţilor;
 • Reducerea somajului de lungă durată prin încheierea cu șomerii a unui acord de integrare în muncă, în cel mult 18 luni de la intrarea în șomaj, cu scopul de a facilita tranziţia spre ocupare a unui loc de muncă;
 • Oferirea de oportunităţi de ocupare şi de dezvoltare profesională tinerilor şomeri până în 25 de ani, în primele 4 luni de la înregistrare, prin integrarea în programe de formare profesională, includere în programe de ucenicie la locul de muncă sau de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi plasarea pe locuri de muncă vacante;
 • Acordarea de facilități angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor;

În ce privește formarea profesională, Centrul de Formare Profesională al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmboviţa este autorizat ca furnizor de servicii de formare în 19 ocupaţii. De asemenea, personalul din cadrul AJOFM a încheiat parteneriate cu centre din Teleorman și Dolj, care pot oferi servicii de formare pentru ocupaţiile solicitate de şomeri sau persoane aflate în căutare de loc de muncă.

AJOFM Dâmboviţa are în Planul de Formare Profesională aprobat de către ANOFM, un număr de 61 cursuri de formare, pentru 890 persoane (826 şomeri înregistraţi,  14 persoane aflate în detenţie – beneficiare de gratuitate – și 50 persoane beneficiare de ucenicie la locul de muncă).

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița