Ședința ordinară a Grupului de Lucru Mixt

       Astăzi, în Sala Unirii a Consiliului Județean Dâmbovița, a avut loc ședința ordinară a Grupului de Lucru Mixt, la care au luat parte: Prefectul Claudia Gilia, subprefecții Ioan Corneliu Sălișteanu și Adrian Chițescu, precum și Secretarul de Stat Iulian Paraschiv, Președintele Agenției Naționale pentru Romi. Au fost invitați și lideri importanți ai comunităților rome din județ.

 În cadrul ședinței, au fost dezbătute cele două puncte trecute pe ordinea de zi, respectiv, măsurile privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt și a Biroului Județean pentru Romi și Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2022-2027, la nivel județean și local – implementarea și prezentarea oportunităților de finanțare pentru persoanele vulnerabile.

 În ce privește implementarea strategiei la nivel local, aceasta este asigurată de către Primar, în calitate de autoritate executivă, și de Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă la nivel local, ambele având ca atribuții asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și punerea în aplicare a legislației în vigoare.

 În ce privește implementarea Strategiei la nivel județean, Instituția Prefectului, prin Biroul Județean pentru Romi îndeplinește mai multe atribuții – cadru, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 560/2022, după cum urmează: elaborează planul județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome; monitorizează implementarea măsurilor din aria de activitate a autorităților administrației publice locale și a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort pentru îndeplinirea indicatorilor, a obiectivelor și măsurilor din Strategie; sprijină implementarea măsurilor stabilite în planurile județene prin acordarea de consultanță reprezentanților serviciilor deconcentrate și prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităților de cetățeni români aparținând minorității rome; coordonează tehnic resursa umană care activează la nivel local/comunitar în procesul de identificare a nevoilor locale; întocmește rapoartele periodice de progres referitoare la implementarea planului județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă;

       ”Îi asigur pe cetățenii români aparținând minorității rome de toată disponibilitatea. Instituția Prefectului va interveni, potrivit legii, nu doar în cadrul instituțional, ci și în comunitate, pentru asigurarea unei relații solide cu acele servicii specializate care sunt indispensabile comunității, respectiv, servicii de sănătate, educaționale, medicale sau de igienă ori de asistență socială. De asemenea, prin intermediul Biroului Județean pentru Romi, experții locali pentru romi din cadrul unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița vor beneficia de asistență metodologică de specialitate în procesul de elaborare a instrumentelor de lucru.”

(Prefect, Claudia GILIA)

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița