COMUNICAT Nr. 481 din 9 iulie 2020

AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI

BILANŢUL ACTIVITĂŢII ÎN PRIMELE 6 LUNI ALE ANULUI 2020

 

În primele șase luni ale anului 2020, 496 cetățeni au solicitat telefonic sprijinul Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, au fost primiți în audiență 228 cetățeni, fiind soluționate 227 de petiții prin care cetățenii reclamau posibila încălcare a drepturilor și libertăților constituționale de către autorități ale administrației publice centrale/locale sau solicitau îndrumări juridice pentru rezolvarea problemelor întâmpinate. Totodată, au fost soluționate 98 de dosare în care au fost efectuate verificări cu privire la situațiile semnalate, iar 129 petiții primite priveau aspecte care nu intră în competența de soluționare a instituției Avocatul Poporului, însă și în aceste cazuri, cetățenii au primit îndrumările necesare pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă.

Au fost înregistrate 30 sesizări din oficiu (pentru situații, relatate în presă, în care se expuneau posibile încălcări ale drepturilor constituționale ale cetățenilor) și au fost efectuate 8 anchete proprii, în urma cărora au fost emise de către Avocatul Poporului 7 recomandări pentru remedierea deficiențelor rezultate în urma verificărilor întreprinse. Detalii referitoare la recomandările emise pot fi studiate pe pagina de internet a instituției Avocatul Poporului www.avp.ro.

Situaţia cu privire la numărul persoanelor din judeţele arondate care au apelat la Biroul teritorial Ploiești se prezintă astfel:

                                   Total                       Prahova             Buzău               Dâmboviţa

Audienţe                       228                            175                    25                        28

Petiţii primite                227                            186                    24                        17

Apeluri telefonice         496                            320                    84                        92

Dosare soluționate        98                               60                   21                        17

Sesizări din oficiu        30                              15                     6                           9

Anchete proprii             8                                3                      0                           5

Recomandări                 7                                3                      0                           4

Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, în competența Biroului teritorial Ploiești sunt cuprinse judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa, iar activitatea se desfăşoară de regulă la sediul biroului. Reprezentanții Biroului Teritorial Ploieşti s-au deplasat în primele două luni ale anului 2020 în judeţele Buzău şi Dâmboviţa pentru acordarea de audienţe şi pentru a primi petiţii, însă începând cu luna martie 2020, din motive de siguranță medicală, în contextul epidemiologic cauzat de pandemia Covid-19, acordarea audiențelor a fost suspendată.

Reamintim că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155, județul Prahova, cetățenii interesați având posibilitatea de a-și expune problemele întâmpinate atât telefonic la nr. 0244.593.227, cât și în scris, prin poșta electronică pe adresa de e-mail avpprahova@avp.ro sau prin fax la numărul mai sus amintit. Menționăm că petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audiențele sunt gratuite.

                                                                                        Coordonator Biroul teritorial Ploieşti

                                                                                              Instituţia Avocatul Poporului 

                                                                                          Consilier, Maria Mirabela Mălăescu