Prima ședință a Grupului de Lucru Mixt din anul 2023

Astăzi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, s-a desfășurat prima ședință a Grupului de Lucru Mixt din anul 2023, în cadrul căreia au fost dezbătute principalele subiecte înscrise pe ordinea de zi, respectiv:

– rolul și atribuțiile mediatorului școlar;

– rolul și atribuțiile mediatorului sanitar;

– rolul și atribuțiile expertului local.

Ședința s-a derulat în conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome  şi  Ordinul Prefectului nr. 176 din 29.06.2022.