Alte comisii și comitete

Link-ul privind Convocare comisie constatare pagube din activități agricole îl găsiți aici.

Link-ul privind Comisia de selecționare a documentelor îl găsiți aici.

Link-ul privind Constituire Comisie Mixta îl găsiți aici.

 

Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

1. Ordine de zi CCDCPPV 23.01.2018

2. Ordine de zi CCDCPPV 21.02.2018

3. Ordine de zi CCDCPPV 21.03.2018

4. Ordine de zi CCDCPPV 25.04.2018

5. Ordine de zi CCDCPPV 23.05.20L8

6. Ordine de zi CCDCPPV 20.06.2018

7. Ordine de zi CCDCPPV 22.08.20t8

8. ordine de zi CCDCPPV 24.10.2018

9. Ordine de zi CCDCPPV 21.11.2018

10. Ordine de zi CCDCPPV 19.12.2018

 

Comisia de protectia mediului si ecologie

Link-ul privind ordin din data de 20.09.2017 comisia de mediu –  îl găsiți  aici.

Link-ul privind ordin din data de 21.09.2016 responsabil de mediu –  îl găsiți  aici.

Link-ul privind  Planul de acțiuni pe anul 2019 –  îl găsiți  aici.

Link-ul privind  Planul de masuri colectare selectiva –  îl găsiți  aici.

Link-ul privind  Planul de măsuri privind gestionarea deșeurilor la nivelul instituției –  îl găsiți  aici.