Alte comisii și comitete

Link-ul privind Convocare comisie constatare pagube din activități agricole îl găsiți aici.

Link-ul privind Comisia de selecționare a documentelor îl găsiți aici.

Link-ul privind Constituire Comisie Mixta îl găsiți aici.

 

Comisia de protectia mediului si ecologie

Link-ul privind ordin din data de 20.09.2017 comisia de mediu –  îl găsiți  aici.

Link-ul privind ordin din data de 21.09.2016 responsabil de mediu –  îl găsiți  aici.

Link-ul privind  Planul de acțiuni pe anul 2019 –  îl găsiți  aici.

Link-ul privind  Planul de masuri colectare selectiva –  îl găsiți  aici.

Link-ul privind  Planul de măsuri privind gestionarea deșeurilor la nivelul instituției –  îl găsiți  aici.

Comisia mixtă ce va efectua acțiuni de îndrumare și control privind întocmirea și tinerea la zi a registrului agricol

Ordinul îl găsiți  aici.

Ordin privind constituirea Secretariatului tehnic județean pentru recensământul agricol runda 2020 îl găsiți  aici.