Alte comisii și comitete

Link-ul privind Convocare comisie constatare pagube din activități agricole îl găsiți aici.

Link-ul privind Comisia de selecționare a documentelor îl găsiți aici.

Link-ul privind Constituire Comisie Mixta îl găsiți aici.