Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Anul 2023

Link-ul privind Situația sintetica la data de 31.12.2022 îl găsiți aici.

Link-ul privind  Raportul din data de  31.12.2022 îl găsiți aici.

Anul 2022

Link-ul privind ORDIN privind aprobarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Instituției Prefectului – Județul  Dâmbovița și a Secretariatului acesteia îl găsiți aici.

Regulamentul de organizare și funcționare (Anexa nr. 1) îl găsiți aici.

Link-ul privind ORDIN privind aprobarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Instituției Prefectului – Județul  Dâmbovița, a Secretariatului acesteia, precum și a Regulamentului său de organizare și funcționare îl găsiți aici.

Link-ul privind Situația sintetica o găsiți aici.

Link-ul privind  Raportul din data de  30.12.2021 îl găsiți aici.

Anul 2021

Link-ul privind PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA îl găsiți aici.

Link-ul privind ORDIN privind aprobarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Instituției Prefectului – Județul  Dâmbovița, a Secretariatului acesteia, precum și a Regulamentului său de organizare şi funcţionare il găsiți aici.

Link-ul privind REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A IMPLEMENTĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN  MANAGERIAL ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA îl găsiți aici.

Anul 2020

Link-ul privind Organizarea comisiei de monitorizare îl găsiți aici.

Link-ul privind Situatia sintetica o găsiți aici.

Link-ul privind  Raportul din data de  30.12.2020 îl găsiți aici.

Link-ul privind Program dezvoltare control managerial intern îl găsiți  aici.

Anul 2019

Link-ul privind  Raportul din data de  30.01.2019 îl găsiți aici.

Link-ul privind Program dezvoltare control managerial intern îl găsiți  aici.

Link-ul privind Situatia sintetica o găsiți aici.

Link-ul privind  Ordin Control Intern Managerial îl găsiți aici.

Link-ul privind  Ordin Control Intern Managerial îl găsiți aici.

Anul 2018

Link-ul privind  Raportul din data de  31.01.2018 îl găsiți aici.

Link-ul privind Program dezvoltare control managerial intern îl găsiți  aici.

Link-ul privind  Ordinul de constituire din data de  27.08.2018 îl găsiți aici.

Link-ul privind  Regulament de organizare și funcționare al Comisiei îl găsiți aici.

Link-ul privind Situatia sintetica o găsiți aici.

Link-ul privind  Ordin Control Intern Managerial îl găsiți aici.

Anul 2017

Link-ul privind  autoevaluare în anul 2017 îl găsiți aici.

Link-ul privind  Raportul din data de  31.01.2017 îl găsiți aici.

Link-ul privind Program dezvoltare control managerial intern îl găsiți  aici.

Link-ul privind  Ordinul de constituire din data de  24.07.2017 îl găsiți aici.

Link-ul privind Organizarea comisiei de monitorizare îl găsiți aici.

Anul 2016

Link-ul privind Constituirea comisiei de monitorizare îl găsiți aici.

Link-ul privind  Regulament de organizare și funcționare al Comisiei îl găsiți aici.

Link-ul privind Aprobare program de dezvoltare îl găsiți aici.

Link-ul privind Programul de dezvoltare îl găsiți aici.

Link-ul privind Comisie monitorizare din data de 20.10.2016  îl găsiți aici.

Link-ul privind Regulamentul de Organizare și Funcționare îl găsiți aici.