Fără categorie

COMUNICAT DE PRESĂ – Ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița

Astăzi, 30.06.2022, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița, în cadrul căreia au fost trecute în revistă următoarele aspecte:

 1. Calitatea actului educațional reflectată în organizarea și desfășurarea probelor scrise ale examenelor naționale – Evaluarea Națională și Bacalaureat, sesiunea Iunie 2022, la nivelul județului Dâmbovița;
 2. Tăierile de regenerare;
 3. Informare privind măsurile de prevenire a efectelor negative ale caniculei și ale altor fenomene meteo ce se pot produce în perioada de vară.
 4.  Diverse.

            La primul punct de pe ordinea de zi,Calitatea actului educațional reflectată în organizarea și desfășurarea probelor scrise ale examenelor naționale  – Evaluarea Națională și Bacalaureat, sesiunea Iunie 2022, la nivelul județului Dâmbovița”, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița au comunicat următoarele:  

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021 – 2022 s-a desfășurat în 113 centre de examen din județul Dâmbovița, dintre care 30 în mediul urban și 83 în mediul rural, în perioada 14 – 16 iunie 2022, conform Calendarului – Anexa Ordinului M.E. nr. 5149/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021 – 2022.

Județul Dâmbovița a fost desemnat de ME ”județ pilot”  în vederea realizării evaluării digitalizate a lucrărilor elevilor.

Evaluarea inițială a lucrărilor de la probele scrise și soluționarea contestațiilor din județul Dâmbovița s-au realizat utilizând platforma informatică dedicată evaluării digitalizate a acestui examen, într-un alt județ, care a fost comunicat după încheierea primei probe scrise din cadrul examenului. Pentru scanarea lucrărilor au fost utilizate, în centrele de examen din județ, 275 de scannere, câte un dispozitiv pentru fiecare sală de examen.

Acțiunea de monitorizare a evidențiat organizarea adecvată a probelor în unitățile de învățământ – centre de examen, cu respectarea cadrului metodologic și procedural reglementat de Ministerul Educației.

Din totalul celor 3879 de elevi înscriși, 3687 de  elevi au fost prezenți la proba de limba și literatura română (95,05%) și 3560 de  elevi au susținut proba de matematică (91,77%).

Procentul de promovabilitate, înainte de contestații, la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022 este de 76,57%.

În ce privește Examenul Național de Bacalaureat 2022, desfășurat în 13 centre de examen din județul Dâmbovița (7 C.E. în municipiul Târgoviște și 6 C.E. în județ), în perioada 20 – 22 iunie 2022, din totalul celor 2895 elevi înscriși (dintre care 2818 învățământ zi, 37 învățământ cu frecvență redusă și 40 învățământ seral), 2548 elevi au fost prezenți la proba Ea) de limba și literatura română – 88,01%, 2644 elevi au susținut proba Ec) de matematică/istorie – 91,33% și  2649 elevi au susținut proba Ed) – 91.50%.

Statistica se prezintă astfel:

 • 2818 candidați înscriși la învățământul de zi, 118 candidați au fost absenți, 1910 candidați au fost promovați, 788 candidați au fost nepromovați și 2 candidați au fost eliminați.
 • 40 de candidați înscriși la învățământ seral, 8 candidați au fost promovați, 26 de candidați au fost nepromovați și 6 candidați au fost absenți.
 • 37 de candidați înscriși la învățământ cu frecvență redusă, 13 candidați au fost promovați, 22 de candidați au fost nepromovați și 2 candidați au fost absenți.

Procentul de promovabilitate înainte de contestații în județul Dâmbovița este de 69.74%.

La al doilea punct de pe ordinea de zi, Tăierile de regenerare”,  reprezentanții Direcției Silvice Dâmbovița au comunicat că acest tratament a fost fundamentat cu ideea de a dezvolta sub adăpostul arboretului matur noile generații de puieți. Denumirea tratamentului face referire la progresivitatea tăierilor forestiere care duce la înființarea unei noi generații de puieți dintr-o anumită specie sau grup de specii fără necesitatea plantării artificiale.  Acest sistem silvicultural este în mod normal implementat în păduri considerate mature, adesea după mai multe rărituri (dacă însă unele arborete exploatabile nu au fost suficient rărite, trebuie executate în prealabil tăieri preparatorii, care urmăresc să nu întrerupă prea mult starea de masiv. Acest tip de tratament oferă suficientă lumină pentru ca speciile dorite să prospere, fără a da suficientă lumină plantelor perene, repede crescătoare sub lumina directă a soarelui. Odată ce speciile dorite sunt stabilite, tăierile ulterioare dau puieților mai multă lumină, iar spațiul de creștere eliberat prin tăierea arboretului bătrân este complet transmis noii generații.

Tratamentul tăierilor progresive se aplică în cvasitotalitatea arboretelor de amestec din ţara noastră. Este un tratament mai pretenţios şi mai costisitor decât alte tratamente, ceea ce ridică aspecte deosebite din punct de vedere ecologic şi economic.

Pentru anul 2022, Direcția Silvică Dâmbovița are alocată o cotă de tăiere de 141 000 mc, jumătate din aceasta fiind valorificată în licitație ca masă lemnoasă pe picior, iar cealaltă jumătate fiind valorificată în regie proprie pentru satisfacerea nevoilor de lemn de foc al populației .

La masa lemnoasă valorificată prin licitații, Direcția Silvică Dâmbovița a obținut, în anul 2022, un preț mediu de valorificare de 265 lei/mc.

            Al treilea punct de pe ordinea de zi a vizat ”Informarea privind măsurile de prevenire a efectelor negative ale caniculei și ale altor fenomene meteo ce se pot produce în perioada de vară”. În acest sens, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovița au transmis măsurile generale stabilite pentru comitetele locale pentru situații de urgență, instituții și operatori economici, în vederea gestionării situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice sezonului cald, precum și recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei. Dintre acestea amintim:

 1. Transmiterea atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice către autoritățile publice locale și instituţiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă.
 2. Întocmirea Planurilor proprii de măsuri de către autoritățile publice locale și instituţiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă, cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice perioadei de vară.
 3. Identificarea locațiilor și organizarea punctelor de acordarea asistenţei medicale şi de distribuție a apei potabile în spaţii amenajate şi semnalizate corespunzător, în special în zonele aglomerate sau cu trafic intens.
 4. Asigurarea funcţionării în regim prelungit a fântânilor arteziene şi cişmelelor permanente şi temporare existente pe raza unităților administrativ-teritoriale.
 5. Monitorizarea situației privind existența cadavrelor de animale şi ridicarea acestora în regim de urgenţă.
 6. Adaptarea programului de lucru pentru personalul din cadrul autorităților publice locale și al serviciilor publice deconcentrate, astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente și prestatoare de servicii.
 7. Monitorizarea situaţiei asigurării cu apă a populaţiei și operatorilor economici precum și aplicării măsurilor din planul de restricţii şi folosirea apei în perioadele deficitare.
 8. Identificarea şi semnalizarea surselor de apă în care se realizează deversări industriale şi care prezintă risc de poluare, intensificarea ecarisării teritoriului de reziduuri şi deşeuri de orice natură.
 9. Intensificarea controalelor în locațiile în care se produc şi se comercializează produse alimentare.
 10. Asigurarea funcţionării rețelei de distribuție a energiei electrice, având în vedere consumul ridicat în perioada de vară, din cauza funcţionării prelungite a aparaturii de climatizare, pentru evitarea penelor de curent.
 11. Informarea populaţiei asupra regulilor pe care trebuie să le respecte în perioadele de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia.
 12. Supravegherea şi controlul zonelor de agrement și lacurilor, cu asigurarea măsurilor de protecţie la înec. Montarea de plăcuţe avertizoare referitoare la riscul de înec în zonele cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă.
 13. Afişarea la sediile primăriilor, ale instituţiilor din subordinea consiliilor locale și la avizierele amenajate a unor materiale preventive referitoare la riscul scăldatului în locurile neamenajate.
 14. Asigurarea stocului de medicamente necesar continuităţii tratamentelor persoanelor afectate datorită fenomenelor de deshidratare şi hipertermie.
 15. Informarea populaţiei asupra faptului că utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei în zonele de agrement și în gospodării se face numai în locuri special amenajate, în condiţii și la distanţe care să nu permită propagarea ocului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.
 16. Planificarea și executarea de controale privind verificarea respectării legislaţiei specifice privind protecţia mediului la distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile, în scopul implicării active a autorităţilor în combaterea fenomenului de incendiere a vegetaţiei sau a deşeurilor.
 17. Instituirea serviciului de permanenţă la sediile Primăriilor.
 18. Întrunirea în ședinţă extraordinară, acolo unde situaţia o impune, a comitetelor pentru situaţii de urgenţă pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi adoptate în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase ce se pot produce în perioadele caniculare.
 19. Utilizarea panourilor de afișaj/avizierelor din localităţi pentru transmiterea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei.
 20. Supravegherea nivelului apei din fântâni și a calităţii acesteia. În cazul constatării neconformităţii parametrilor de calitate a apei, populaţia va fi avertizată cu privire la nepotabilitatea surselor de apă prin inscripţionarea fântânilor ”APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”. Analizarea fiecărei situaţii și stabilirea măsurilor de curăţare, decolmatare şi dezinfecţie.

Materialele informative prezentate în cadrul ședinței pot fi consultate pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, accesând următorul link:

https://db.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

COMUNICAT DE PRESĂ – Sedinta Comitetului Consultativ de Dialog Civic

Prefectul Claudia Gilia a prezidat, astăzi, la sediul Instituției Prefectului, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, desfășurată în comun cu reprezentanți a serviciilor publice deconcentrate și ai asociațiilor de pensionari, fiind dezbătute următoarele aspecte:

 1. Informare referitoare la gradul de colectare a impozitelor și taxelor la nivelul județului Dâmbovița;
 2. Informare referitoare la acțiunile întreprinse pentru soluționarea cererilor depuse în perioada ianuarie – mai 2022, pentru calcularea/recalcularea unor drepturi ale pensionarilor;

         În ce privește primul punct pe ordinea de zi, domnul Emilian Rusu, Șef Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, a prezentat informarea referitoare la gradul de colectare a impozitelor și taxelor la nivelul județului Dâmbovița. Potrivit acestuia, A.J.F.P. Dâmbovița desfășoară trei activități principale:

         – trezorerie;

         – inspecție fiscală;

         – colectare.

         De la începutul anului și până la data de 31.05.2022, A.J.F.P. Dâmbovița a încasat obligații bugetare în sumă de 1.067,97 milioane lei, comparativ cu 889,16 milioane în aceeași perioadă a anului 2021. De asemenea, în primele 5 luni ale anului 2022, A.J.F.P. Dâmbovița a înregistrat o depășire cu 23,71 puncte procentuale a programului transmis de A.N.A.F.

         Totodată, Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița a precizat că din luna iulie va fi operațional programul E-facturare.

         La punctul II pe ordinea de zi, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Dâmbovița a prezentat informarea referitoare la acțiunile întreprinse pentru soluționarea cererilor depuse în perioada ianuarie – mai 2022, pentru calcularea/recalcularea unor drepturi ale pensionarilor.

         Astfel, potrivit domnului Mihai Toni Ciprian, în perioada de referință, au fost înregistrate, în total, 7196 de cereri, din care, soluționate, 6976 de cereri, celelalte 220 urmând a fi soluționate ulterior.

         Din totalul de 7196 de cereri, 3370 au fost înscrieri noi: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată și anticipată parțială, pensie de urmaș. Dintre cererile formulate, au fost soluționate 3300 de cereri.

         Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

         În paralel cu înscrierile noi la pensie, beneficiarii pot solicita și alte drepturi, cum ar fi: recalcularea pensiei prin prezentarea unor noi documente de vechime care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiei, acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul persoanelor care au fost încadrate în grupă superioară de muncă; transformarea pensiei de invaliditate / anticipată / anticipată parțială în pensie pentru limită de vârstă (se efectuează din oficiu, la data scadentă, fără a fi necesară cerere din partea pensionarului);

         De asemenea, în funcție de modificările legislative, deciziile pot fi revizuite din oficiu sau se pot depune cereri în baza unui model comunicat pentru recalculare, pus la dispoziția persoanelor interesate atât pe site-ul instituției, cât și la sediu.

         În perioada de referință au fost înregistrate 3443 de cereri de recalculare, dintre acestea fiind soluționate 3292.

         În ceea ce privește procesul de evaluare inițiat de C.N.P.P. în anul 2021, au fost evaluate până la acest moment, 45.375 de dosare, verificate pentru introducerea acestora în aplicația de evaluare 15.000 de dosare.

         Programul de lucru al Casei de Pensii, începând cu 1 aprilie 2022, se desfășoară astfel:

         – luni, miercuri, joi 8.00 – 16.30;

         – marți 8.00 – 18.00;

         – vineri 8.00 – 14.00.

         Reprezentantul Casei Județene de Pensii a precizat, de asemenea, că, în procesul de soluționare a cererilor depuse de pensionari, au fost implicate și persoanele angajate pe perioadă determinată.

                   La ședință a participat, alături de Prefectul Claudia Gilia, subprefectul Ioan Corneliu Sălișteanu.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

 

COMUNICAT DE PRESĂ – Ziua Drapelului

”Celebrarea Zilei Drapelului Național ne arată care sunt valorile care ne reprezintă cu adevărat. Sub acest drapel înaintașii noștri au visat la Unire, prosperitate și la o țară cu drepturi egale în lume.

Astăzi, sub acest tricolor, țara noastră este membră a Uniunii Europene, parte din NATO și din cele mai prestigioase instituții internaționale. 

Tricolorul flutură alături de alte steaguri la cele mai înalte reuniuni din lume.

Dar cel mai important este că suntem uniți și facem parte din familia europeană.

Dacă în vreme de război, drapelul este în prima linie, astăzi, ne mândrim ori de câte ori un sportiv câștigă o competiție importantă sau reprezentanții României sunt premiați la diferite concursuri sau olimpiade, iar tricolorul este pe podiumul premianților. 

Le mulțumesc tuturor militarilor și personalului din subordine care au jurat credință cu mâna pe drapel. 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza în cuvântul său din 1863, rostit în fața ostaşilor cu prilejul înmânării primelor drapele de luptă ale armatei spunea:

”Steagul e România! Acest pământ binecuvântat al Patriei, stropit cu sângele străbunilor noştri şi îmbelşugat cu sudoarea muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii, unde se vor naşte copiii noştri!”

Prin acest steag ne-am creat identitatea ca popor, avem obligația să transmitem această moștenire mai departe. 

Tricolorul se află în inima fiecărui român, indiferent unde s-ar afla.

La mulți ani României și tricolorului nostru!”

 (Prefect, Claudia GILIA)

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

 

COMUNICAT DE PRESĂ – MESAJUL PREFECTULUI CU OCAZIA ÎNCEPERII PRODUCȚIEI DE OȚEL BETON ÎN CADRUL COS TÂRGOVIȘTE

”COS: investiții de 500 de milioane de euro și promisiunea angajării a 1000 de persoane!

Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte a început investițiile în retehnologizare, va construi un nou combinat, un nou parc fotovoltaic și va investi în formarea noii forțe de muncă din județ.

În luna martie angajau prima persoană, iar astăzi, aici, lucrează deja 284 de oameni și urmează să fie semnate alte 48 de noi contracte de muncă cu viitorii angajați.

Mă bucură ritmul alert cu care au înțeles să lucreze noii investitori de la COS. Acest combinat a fost mândria județului și aici au lucrat generații întregi. Tradiția oțelăritului din Târgoviște va fi dusă mai departe de noua generație. Mai ales că și-au propus să investească 44.000 de euro în formarea forței de muncă. Este de apreciat faptul că vor face parteneriate cu Universitatea Valahia din Târgoviște și cu Liceul ”Voievodul Mircea”.

Nu doar că dâmbovițenii se vor bucura de un nou combinat competitiv la nivel european, ci și de investiții care vor face din acesta unul cu o producție verde, cu respectarea tuturor cerințelor legate de calitatea mediului înconjurător.

Aici nu este vorba doar despre modernizarea fabricilor, de producție, de cifre contabilicești – de investiții și profit – este un patrimoniu care trebuie protejat, este vorba de o comunitate cu tradiție în domeniu.

Voi face toate demersurile necesare ca aceste parteneriate cu mediul academic să se desfășoare cât mai curând și să identificăm surse de finanțare din fonduri europene prin care angajatorii să poată să-și formeze forța de muncă la locul de muncă. Piața muncii este una dinamică, iar angajatorii sunt cei care știu cel mai bine de ce competențe și cunoștințe au nevoie proprii angajați.

Mă bucur că dâmbovițenii se vor putea angaja acasă, nu vor mai fi nevoiți să muncească în străinătate, departe de familie.”

(Prefect, Claudia GILIA)

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

 

COMUNICAT DE PRESĂ – Convocare Grup de Lucru Mixt pentru Problemele Romilor

Prefectul Claudia Gilia a convocat astăzi prima întâlnire a Grupului de Lucru Mixt pentru Problemele Romilor.

Subiectele aflate pe ordinea de zi au fost următoarele:

1️. Reorganizarea Grupului de Lucru Mixt;

2. Responsabilitățile ce revin Ministerului Afacerilor Interne și Instituției Prefectului privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 2022-2027.

”Problema romilor nu este doar problema unui om, unei instituții, a unui ONG sau o problemă abstractă care se poate rezolva dintr-un birou închis. Este problema noastră a tuturor, iar soluția trebuie să vină tot de la noi prin dialog și implicare. 

Comunitatea locală trebuie să fie centrul rezolvării problemelor care apar în interiorul unui grup vulnerabil. Cercul vicios se deschide și se închide tot aici. Avem nevoie de școli inclusive, programe de susținere a copiilor și a persoanelor vârstnice, servicii de sănătate funcționale, locuri de muncă și chiar programe de calificare a persoanelor șomere în comunitate.

Avem obligația să asigurăm respectarea drepturilor fiecăruia în mod egal. Trebuie să oferim o șansă la o viață demnă și un drum în viață fiecărui copil din comunitățile vulnerabile.

Voi fi un avocat și susținător al acestor comunități. Ele fac parte din cultura noastră comună. Îi voi sprijini pe plan local și național să acceseze fondurile necesare pentru implementarea noii strategii. Avem fonduri europene prin PNRR și noul exercițiu financiar pe care va trebui să le accesăm și să valorificăm fiecare euro în interesul comunităților locale.

I-am rugat pe toți membrii acestui grup să avem o „radiografie” clară a tuturor problemelor cu care se confruntă romii și un set de obiective și măsuri pe care să ni le asumăm și să atragem finanțare.

          Fiecare zi contează, fiecare persoană contează și trebuie să oferim pârghii legislative și suport din partea fiecărei instituții de la nivel local.

Am fost onorați de prezența la ședință a domnului general Corneliu Alexandru -M.A.I. – director general adjunct, Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, căruia îi mulțumesc pentru expunerea detaliată a principalelor axe ale Strategiei și pentru susținerea în implementarea acesteia.”

(PREFECT, Claudia GILIA)

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

COMUNICAT DE PRESĂ – Schimbare program – Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Dâmbovița

            Prefectul Claudia Gilia a dispus schimbarea programului de lucru al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Dâmbovița, începând de astăzi, 20.06.2022, astfel:  în zilele de luni și marți în intervalul orar 08.30-16.30, iar miercuri, joi și vineri în intervalul orar 08.30-18.30.

În perioada următoare vor fi luate măsuri, astfel încât o stație de preluare a cererilor de pașapoarte să fie operațională pentru acei cetățeni care nu au reușit să efectueze o programare prin platforma epasapoarte.ro. Într-o astfel de situație excepțională, vor fi utilizate bonurile de ordine.

Programul de lucru al S.P.C.P. Dâmbovița va suporta modificări în raport de creșterea numărului de solicitări.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

COMUNICAT DE PRESĂ – 14.06.2022

            Prefectul Județului Dâmbovița, Claudia Gilia a participat astăzi, alături de subprefecții Ioan Corneliu Sălișteanu și Adrian Chițescu, la Ceremonialul militar și religios prilejuit de depunerea Jurământului Militar de către soldații profesioniști.

În cadrul evenimentului, care a avut loc la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I”, Prefectul le-a transmis un mesaj celor care au ales să poarte uniforma militară:

”Curajul este cuvântul care vă caracterizează! Și astăzi, aici, curajul face echipă cu devotamentul, implicarea și responsabilitatea.

„La vârsta de 19, 20 sau 24 de ani este în firea omenească ca tinerii să încerce cât mai multe limite. Cei 51 de tineri care depun astăzi jurământul au demonstrat că pot face față oricăror provocări, având credința că ajutorul oferit celor slabi sau aflați în primejdie li se va întoarce înzecit.

Veți avea de stins multe incendii, de salvat multe vieți și bunuri, veți fi în prima linie de fiecare dată când vor fi inundații sau viscol, accidente sau evenimente cu o participare numeroasă.

Va trebui să fiți capabili să luați decizii în fracțiuni de secundă, iar de acea decizie, de multe ori, vor depinde viețile oamenilor.

Ați ales această misiune pentru o viață. Iar uniforma pe care o veți purta va fi stilul dumneavoastră de viață.

Veți face sacrificii enorme. Pentru aceasta vă mulțumesc încă de pe acum și vă asigur de întregul nostru sprijin.

Mult succes în meseria aleasă!”

(Prefect, Claudia GILIA)

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

COMUNICAT DE PRESĂ – 13.06.2022

           Subprefectul Județului Dâmbovița Adrian Chițescu și purtătorii de cuvânt ai instituțiilor care aparțin Ministerului Afacerilor Interne – IPJ, ISU și IJJ Dâmbovița – au comunicat astăzi, într-o intervenție live pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului, de la Festivalul Verii, care are loc în orașul Titu, rezultatele măsurilor care au fost luate la nivelul județului nostru, pentru buna desfășurare a manifestărilor religioase prilejuite de Sărbătoarea de Rusalii, dar și pentru desfășurarea în siguranță a tuturor activităților cultural-artistice, recreative și tradiționale care au avut loc în această perioadă.

Astfel, ”în județul Dâmbovița, circa 465 de angajați ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne au fost și sunt încă la datorie, pentru ca cetățenii să fie în siguranță. De vineri și până astăzi nu au fost raportate incidente majore în cadrul manifestărilor care polarizează un public numeros, fiind contracarate de îndată toate faptele de natură a încălca normele de convieţuire socială stabilite prin actele normative în vigoare. Prefectul județului Dâmbovița adresează mulțumiri, pe această cale, atât celor care au respectat și respectă în continuare normele de ordine publică și conviețuire socială, cât și forțelor de ordine care au vegheat și veghează la respectarea lor”, a subliniat subprefectul Adrian Chițescu.

În continuare, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmbovița a declarat că ”polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au acționat în acest sfârșit de săptămână pentru ca întreaga comunitate să se bucure în linişte și siguranță de Sărbătoarea Rusaliilor, iar manifestările organizate în județ să se desfășoare fără evenimente nedorite.

În această minivacanță, nu au fost înregistrate evenimente deosebite care să perturbe ordinea și liniștea publică și normele de conviețuire socială.

La activitățile desfășurate au participat polițiști din cadrul structurilor de poliție rutieră, ordine publică, investigații criminale și luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița. 

Pe lângă acțiunile organizate pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație, în acest sens fiind organizate acțiuni punctuale pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau conduc autoturisme fără a deține permis de conducere sau sub influența băuturilor alcoolice ori a altor substanțelor interzise.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 421 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 146.645 de lei, au reținut 25 de permise de conducere și au retras 2 certificate de înmatriculare.” (Ag.pr. Ana – Maria LIȚĂ  Purtător de cuvânt în cadrul IPJ Dâmbovița)

În ce privește misiunile pompierilor dâmbovițeni în perioada minivacanței de Rusalii, purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița a menționat că ”efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovița au fost și sunt la datorie în această minivacanță a Rusaliilor pentru gestionarea optimă a situațiilor de urgență, la nivel local.

Astfel, echipajele de intervenție au acționat la 82 evenimente, dintre care: 63 cazuri de prim ajutor,1 incendiu la o anexă gospodărească, 5 acțiuni la accidente rutiere, 2 salvări de animaleși 11 alte situații.

Și astăzi, 13 iunie, județul Dâmbovița se află sub atenționare meteorologică cod galben până la ora 22:00 și atenționare hidrologică cod galben până la ora 24:00. 

Pentru protecția dumneavoastră vă recomandăm să urmăriți prognozele meteo, să întrerupeți activitățile în aer liber, să vă adăpostiți în locuințe sau în alte spații care prezintă siguranță și să respectați îndrumările autorităților.

Totodată, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să nu traverseze râurile prin apă și să nu se apropie de malurile acestora.

Situația operativă de la nivel județean rămâne în atenția Centrului Operațional, pentru dispunerea imediată a măsurilor menite să asigure optimizarea misiunilor de răspuns la posibilele situații de urgență ce pot apărea.” (Cpt. Gabriel GĂTEJ, Purtător de cuvânt în cadrul ISU Dâmbovița)

Purtătorul de cuvânt al IJJ Dâmbovița a subliniat că, în această minivacanță de Rusalii,principala misiune a jandarmilor o constituie prevenirea eventualelor fapte antisociale, pe timpul tuturor manifestărilor cultural-artistice/tradiționale și sportive.

”Pe această cale, adresăm participanţilor la aceste manifestări următoarele recomandări preventive:

 • să adopte un comportament civilizat şi să respecte măsurile stabilite de organizatori și structurile de ordine și siguranță publică;
 • să sesizeze orice situație de pericol ori faptă de natură antisocială, fie prin contact direct, fie prin apelarea numărului unic de urgenţă 112.

În această perioadă, a minivacanței de Rusalii, nu au avut loc evenimente deosebite, care să afecteze climatul de ordine publică. Un singur incident a fost înregistrat în data de 10 iunie, la parada Babel FEST din Târgovişte, unde un bărbat, care se manifesta violent și adresa injurii participanților, a fost imobilizat de jandarmi, iar în urma controlului corporal efectuat asupra acestuia a fost depistată o baionetă. Persoanei în cauză i s-au întocmit actele de sesizare pentru portul fără drept de obiecte periculoase la adunări publice. Actele au fost înaintate autorităților abilitate pentru continuarea cercetărilor.”(Lt.col. Ciprian VĂTĂȘELU, purtător de cuvânt IJJ Dâmbovița)

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița