Referendum 6 – 7 octombrie 2018

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița
Adresa: Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmbovița – etajul II, biroul nr. 28
Piața Tricolorului nr.1 Târgoviște, județul Dâmbovița
Telefon: 0245 222 777 /Fax: 0245 220 714
 
Program de activitate
Zilnic: 10.00-16.00


 

 

Președinte:
Judecător ERCULESCU NARCIS 0746 215 817

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central – Accesează aici

Material instruire președinti BESV –  Partea 1 Partea 2.

Important  pentru raportare prezenta. Accesează aici

Important !  Circulara nr.216/05.10.2018 privind circuitul de predare a materialelor. Accesează aici

Important !  Circulara nr.242/06.10.2018 – privind acreditarea observatorilor interni și reprezentanților instituțiilor mass-media românești care pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare. Accesează aici

Hotărârea 19H/25.09.2018 – pentru colectarea datelor şi informarea opiniei publice privind prezenţa la vot – Accesează aici

Hotărârea 21H/26.09.2018 – privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei Accesează aici

H O T Ă R Â R E 24H/30.09.2018 – privind organizarea activităţii de verificare şi centralizare a proceselor-verbale şi de constatare a rezultatului referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018. Accesează aici

H O T Ă R Â R E 28H/01.10.2018 – privind predarea materialelor care rezultă din procesul de votare organizat la secţiile de votare din ţară. Accesează aici

HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central adoptate în interpretarea Legii – Accesează aici

Legislatie –  BIROUL ELECTORAL CENTRAL Accesează aici

Autoritatea Electorală Permanentă

Ordinul Prefectului nr. 236 / 20.09.2018 – privind Grupul tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană Dâmbovița pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției. Accesează aici
Ordinul Prefectului nr. 235  / 20.09.2018 – privind Comisia tehnică județeană pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției. Accesează aici
Ordinul  privind aprobarea Programului calendaristic ce cuprinde atribuțiile care revin instituției prefectului în organizarea referendumului național. Accesează aici ordinul și Accesează aici programul
 O R D I N privind stabilirea dimensiunii ștampilelor de control ale secțiilor de votare care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției  din 6 și 7 octombrie 2018. Accesează aici
O R D I N privind stabilirea dimensiunii ștampilei Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Dâmbovița care va fi folosită la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018. Accesează aici
 • Ministerul Afacerilor Interne – Prevederi cu caracter general privind organizarea referendumului
 • PROCES – VERBAL încheiat azi, 23.09.2018, în vederea completării Biroului Electoral de  Circumscripție Județeană nr. 16 Dâmbovița cu delegații partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor minorităților naționale. Accesează aici
 • Anunț privind tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare se face din cadrul Corpului experților electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți. Accesează aici.
 • PROCES – VERBAL  privind tragerea la sorți a președințiilor birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru Referendumul Național pentru revizuirea Constituției Accesează aici; anexă  Lista experților electorali desemnați . Accesează aici
 • H O T Ă R Â R E BEJ nr.16 privind desemnarea purtătorului de cuvânt al biroului electoral de circumscripție. Accesează aici
 • H O T Ă R Â R E BEJ nr.16 privind emiterea a două adrese către primăriile din Județul Dâmbovița și AEP – Filiala Sud-Muntenia referitoare la obligațiile care le revin în organizarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 . Accesează aici
 • H O T Ă R Â R E privind soluționarea sesizării domnului Mihai Alexandru Voicu cu privire la existența unor bannere realizate cu încălcarea prevederilor legale, amplasate pe raza Municipiului Târgoviște . Accesează aici.
 • H O T Ă R Â R E BEJ nr.16 privind transmitere adresa către BEC . Accesează aici
 • H O T Ă R Â R E privind aprobarea modelului procesului-verbal pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu delegații partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. Accesează aici. Model PV afisare accesează aici. Model PV cu CNP accesează aici.
 • H O T Ă R Â R E privind stabilirea secțiilor de votare la care vor fi depuse cererile pentru urna mobilă înregistrate la Penitenciarul Mărgineni din localitatea I.L. Caragiale. Accesează aici
 • H O T Ă R Â R E privind soluționarea întâmpinării Asociației Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință . Accesează aici
 • Grafic distribuire materiale necesare votării care se vor ridica de Instituția Prefectului parter intrare poarta 2 ( vizavi Hotel Valahia  )Accesează aici
 • Lista experților electorali desemnați actualizată fără numărul de telefon 05.10.2018 . Accesează aici